فهرست کامل سریال‌های تمدید و کنسل شده‌ی سال ۲۰۱۸

فهرست کامل سریال‌های تمدید و کنسل شده‌ی سال 2017

فهرست کامل سریال‌های تمدید و کنسل شده‌ی سال ۲۰۱۸

تاریخ پخش سریال های تمدید شده در انتهای پست

در اواسط بهار وقتی تیغ تیز شبکه‌های غیرکابی آمریکا به جان سریال‌های تلویزیونی می‌افتد، نفس‌ها در سینه حبس می‌شود و معلوم نیست که سریال مورد علاقه‌ی هر کس چه سرنوشتی پیدا می‌کند، آیا برای یک فصل دیگر تمدید می‌شود، یا اینکه تصمیم می‌گیرد که آنرا محزونانه از روی دستگاه خود پاک کنید، چونکه بعد از خبر کنسلی «دیگر دیدنش چه معنایی دارد؟»

در طی چند روز آینده تکلیف همگی سریال‌ها برای سال آینده مشخص خواهد شد و این فهرست به مرور تکمیل خواهد شد.

(بیشتر…)