ماجرای درگیری قاضی زاده با خبرنگار + فایل صوتی

درگیری نادر قاضی پور نماینده مجلس با خبرنگار روزنامه ایران

ماجرای درگیری نادر قاضی‌پور با خبرنگار + فایل صوتی

نادر قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی از طرف مردم ارومیه میباشد که روزنامه اعتماد و خبرگزاری ایلنا مدعی شدند با یکی از خبرنگاران را مورد ضرب و شتم قرار داده

ماجرا و علت درگیری 

به گزارش جماران، هنگامی که احسان بداغی خبرنگار روزنامه ایران در موضوع مربوط به فراکسیون مناطق ترک نشین مشغول گفت وگو با قاضی پور بود ناگهان قاضی پور عصبانی شد و ضربه ای به صورت این خبرنگار زد ، سپس ضبط صوت وی را گرفت و او را به سمت حراست مجلس برد.

آقای قاضی پور نماینده محترم مردم ارومیه همیشه با خونسردی و آرامش با خبرنگاران صحبت میکند  امروز به لیل سنگینی کار و همچنین کل کل بی مورد خبرنگار با آقای قاضی پور که در فایل صوتی مشخص هست آقای قاضی پور او را به سمت حراست میفرسد

ماجرای درگیری نادر قاضی‌پور با خبرنگار + فایل صوتی

فایل صوتی 

در فایل صوتی که منتشر شده از این درگیری