عکس رامبد جوان دست در دست نگار جواهریان

عکس رامبد جوان در دست همسرش

عکس رامبد جوان دست در دست نگار جواهریان

رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان

رامبد جوان که حدود چند سال هست از همسر قبلیش جدا شده به تازگی با نگار جواهریان ازدواج کرده

که گفته میوشد عروسیشان را در کشور یونان گرفته اند

عکسی از این دو منتشر شده که در یک اتلیه عکاسی هستند و دسد در دست هم عکس میگیرند

عکس رامبد جوان دست در دست همسرش