عکس جسد های بیرون آمده از قبرها در سیل رامسر

 عکس های بیرون آمدن مرده ها و جنازه ها از داخل قبر های رامسر مازندران

عکس جسد های بیرون آمده از قبرها در سیل رامسر

چند روز هست در شمال کشور مخصوصا مازندران و رامسر باران و سیل شدیدی در حال جاری شدن هست که خسارات زیادی به شهر های شمالی زده است

در این حین اتفاق عجیبی در این سیل رخ داده!

بیرو آمدن جسد ها از قبر

سیل اخیر در رامسر باعث شده یم قبرستان که کنار رودخانه بوده تخریب بشه و جسد ها و مرده ها از داخل قبر بیرون بیایند که عکس های زیادی در فضای مجازی از این اتفاق در حال پخش هست

حتی در این حادثه قبر یکی از شهدای منا هم تخریب شده و جسدش بیرون آمده

عکس های بیرو آمدن جسد مرده ها از قبر

عکس جسد های بیرون آمده از قبرها در سیل رامسر

عکس جسد های بیرون آمده از قبرها در سیل رامسر

عکس جسد های بیرون آمده از قبرها در سیل رامسر

عکس جسد های بیرون آمده از قبرها در سیل رامسر

عکس جسد های بیرون آمده از قبرها در سیل رامسر